Telge bostäder.

Vi lade om 6 500 m2 tak i Södertälje åt Telge bostäder. Papp, läkt, betongpannor, hängrännor, stuprör och plåtarbeten.