MILJÖN ÄR VIKTIG I ALLA AVSEENDEN

Det är viktigt att våra kunder alltid upplever att såväl produkter som övriga åtaganden motsvarar behov och högt ställda förväntningar. Detta uppnås genom ett kvalitetsstyrt och väl genomfört miljöarbete där varje enskild aktivitet tillsammans med alla andra aktiviteter i vår organisation resulterar i nöjda kunder som gärna kommer tillbaka.

Miljö – Hälsoperspektivet utgör värdegrund i miljöplanen tillsammans med kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen och integrationsprincipen. Miljöplanen berör i första hand Tak Compagniet´s egen verksamhet och dess påverkan på den yttre miljön. Arbetsmiljön beaktas i beslut om miljöfrågor.

Tak Compagniet vill med miljöplanen säkerhetsställa helhetssynen på miljöarbetet och integrera miljön som en naturlig förutsättning i all verksamhet.

Låt oss leverera framtidens tak redan idag!