Bostads AB VätterHem

2013 - 5.500m2

2013 lade vi om taken på 4 st. fastigheter med totalt 5.500 m2 papp, läkt, 1-kupiga lertegel pannor, taksäkerhet, vattenavrinning samt tillhörande plåtarbeten. Arbetet slutfördes på 10 veckor utan några anmärkningar