Brf Fjädern i Nacka

- 9.000m2

Brf Fjädern Nacka omläggning av samtliga tak inkl plåtarbeten, takfönster, hängrännor mm.

Arbetet avslutades helt utan anmärkningar.