Brf Rödshöjden Strömstad

- 8.500m2

Vi fick förtroendet att lägga om 14 hus av Brf Rödshöjden i Strömstad. Arbetet avslutades helt helt utan anmärkningar.

I arbetet ingick att byta råspont, papp, läkt, hängrännor, stuprör, all plåt samt taksäkerhet.