Brf Rödshöjden Strömstad

2014-11-15 -2015-07-12 - 8.500m2

Vi fick förtroendet att lägga om 14 hus av Brf Rödshöjden i Strömstad. Arbetet avslutades 2015-07-12 och alla besiktningar samt slutbesiktning helt utan anmärkningar.

I arbetet ingick att byta råspont, papp, läkt, hängrännor, stuprör, all plåt samt taksäkerhet.