Volvo lastvagnar, Umeå

1986-2019 - 160000m2

På Volvo Lastvagnar Umeverken har vi sedan 1986 lagt över 160.000 m2 täta tak.