Referenser

Ludvika

2009 - 2000m2

Omläggning av tak inkl råspont, papp, läkt, plåt och taksäkerhet.