HSB Brf Fjädern i Nacka

Hos Brf Fjädern lade vi om 9 000 m2 tak, vi monterade ny råspont, papp, läkt, betongpannor, plåtkupor och övrig plåt, hängrännor, stuprör samt montering av nya takfönster. Inga anmärkningar på vårt arbete av den externa besiktningsmannen.