Tak Compagniet AB - Miljöpolicy

Miljön är en naturlig förutsättning i all verksamhet

Miljön är viktig för oss och framtiden

Det är viktigt att våra kunder alltid upplever att såväl produkter som övriga åtaganden motsvarar ert behov och högt ställda förväntningar. Detta uppnås genom ett kvalitetsstyrt och väl genomfört miljöarbete där varje enskild aktivitet tillsammans med alla andra aktiviteter i vår organisation resulterar i nöjda kunder som gärna kommer tillbaka.

 

Miljöarbetet en förutsättning i vår verksamhet

Miljö – Hälsoperspektivet utgör värdegrund i miljöplanen tillsammans med kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen och integrationsprincipen. Miljöplanen berör i första hand Tak Compagniet's egen verksamhet och dess påverkan på den yttre miljön. Arbetsmiljön beaktas i beslut om miljöfrågor.

Tak Compagniet säkerställer att helhetssynen på vårt miljöarbetet och att vi integrerar miljön som en naturlig förutsättning i all verksamhet.

Låt oss få ert förtroende att leverera framtidens tak, redan idag!

Samarbetspartners