Takbyte & takrenovering på villa & radhus

För villatak och övriga privatbostäder i hela Sverige

Vi hjälper dig med allt runt ditt tak

Ni får en takbesiktning & offert med fast pris vid takbyte

Före offerten gör vi en grundlig takbesiktning. Sedan går vi tillsammans igenom vad ni behöver göra med ert tak, därefter lämnar vi över en offert på det nya taket. Vi ser helst att ni är hemma vid besöket så att vi kan få lyssna till era behov och idéer. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg & Malmö men arbetar i hela Sverige.

Planering inför takbytet & renovering

Om vi får förtroendet att byta ert tak så påbörjas planeringen av vår projektledare. Vi gör en tidsplan, och vi berättar vilka som kommer arbeta på ditt tak och övriga detaljer runt takbytet. Kanske har ni några önskemål som ni tycker är viktigt att vi tar hänsyn till när vi är hemma hos er och arbetar. 

Utförande av takrenovering

Att byta tak är ett hantverk. Det absolut viktigaste för att få ett bra tak på plats är skickliga välutbildade och engagerade hantverkare som ni kan känna er trygga med. Våra takmontörer är det viktigaste vi har. Vi är måna om varandra och vi jobbar löpande med kvalitetsarbete, utbildning etc.

I våra team har vi de olika kategorierna av hantverkare som behövs för att utföra de flesta arbeten hos er, vi har tex egna plåtslagare, målare, snickare, murare mm, vilket medverkar till att vi inte behöver ha några väntetider under projektets gång.

Avslut av takbytet & takrenovering

När arbetet är slutfört så går vi igenom allt arbete som är utfört och vi lämnar över en egenkontroll för projektet.

Garantitiden på våra arbeten är 10 år, och på de flesta material vi använder är det en garanti på 30 år beroende på val av produkt och leverantör. Via högt ställda krav på våra leverantörer så borgar det för högsta kvalitet på både material och arbete. 

Då vi använder oss av miljöcertifierade leverantörer på både materiel och återvinning är vi med och bidrar till en mindre negativ miljöpåverkan och en bättre framtid

När vi är klara så avetablerar vi oss från er mark och återställer allt så att ni skall känna er nöjda med ert val av takentreprenör.

Likvärdiga rutiner gäller för fönsterbyte och fasadrenovering

Tak Compagniet har över 38 års erfarenhet, fortfarande med samma grundare som leder förtaget. Vi har högt ställda krav på hur arbetet utförs och att våra arbetsplatser är säkra samt att det är rent och snyggt runt omkring ert hus. Detta för att störa er som kund så lite som möjligt.

Jag vill ha besök av er