Telgebostäder

6 500 m2 tegelpannor inkl papp, läkt, plåt mm besiktigat utan anmärkningar.