Timråbo AB

Tak Compagniet har fått uppdraget att byta tak på 3 st fastigheter åt Timråbo, c.a 4500 m2 takyta. Bl.a denna på Södra Köpmangatan vid E4. Blev klart september 2022.