Värnamo 7000 m2 klart utan anmärkningar.

Här har vi rätat upp alla tak som var väldigt nedtyngda så nu är taken raka och fina. Vi har lagt ny papp, läkt, takavvattning, plåt m.m samt förstärkt 1100 st takstolar.