Vi byter tak på 11 st bostadshus åt Vänersborgshem.

Här skall vi byta 6 000 m2 tak. Vi kommer att lägga nya Benders Palema, plåtarbeten mm. Arbetet startar 1 juni och kommer att pågå c.a 6 månader.