Referenser

Brf Fjädern i Nacka

2015-12-12 - 9.000m2

2015-07-18 Startade vi omläggning av samtliga tak inkl plåtarbeten, takfönster, hängrännor mm. Arbetet avslutades 2015-12-12 helt utan anmärkningar. I filmen ser ni vår skickliga plåtslagare Gregor arbeta.

Brf Rödshöjden Strömstad

2014-11-15 -2015-07-12 - 8.500m2

Vi fick förtroendet att lägga om 14 hus av Brf Rödshöjden i Strömstad. Arbetet avslutades 2015-07-12 och alla besiktningar samt slutbesiktning helt utan anmärkningar. I arbetet ingick att byta råspont, papp, läkt, hängrännor, stuprör, all plåt samt taksäkerhet.

UDDEVALLAHEM

2011-2016 - 12.500m2

Mellan 2011-2015 har vi lagt över 9.000 m2 betong och tegeltak hos Uddevallahem, och 2016 lägger vi ytterligare tak på Anders Knapes väg. Med på bilden finns även vår arbetsledare Piotr Koszyk som har över 20 års erfarenhet som arbetsledare inom takarbete.

Stångåstaden Linköping

2009-2014 - 55.000m2

Mellan 2009-2014 har vi lagt över 55.000 m2 papptak och betong / tegel tak åt Stångåstaden i Linköping.

Bostads AB VätterHem

2013 - 5.500m2

2013 lade vi om taken på 4 st. fastigheter med totalt 5.500 m2 papp, läkt, 1-kupiga lertegel pannor, taksäkerhet, vattenavrinning samt tillhörande plåtarbeten. Arbetet slutfördes på 10 veckor utan några anmärkningar

Rättviks Fastigheter AB, Rättvik

2012 - 9.000m2

13 st. fastigheter med totalt 9000 m2 papp, läkt, pannor, taksäkerhet, vattenavrinning samt tillhörande plåtarbeten. Arbetet slutfördes på 20 veckor utan några anmärkningar

Volvo lastvagnar, Umeå

1986-2016 - 120000m2

På Volvo Lastvagnar Umeverken har vi sedan 1986 lagt över 120.000 m2 täta tak.

Östersundshem

2007-2018 - 40.000m2

Vi har lagt över 40.000 m2 betongpannor och papptak åt Östersundshem.